Medlemskab

OBS: Pt. er vores medlemssystem ved at overgå til en elektronisk løsning. Indtil dette er oppe at stå, skal man sende mail til medlem@landsforeningen-spor.dk, med navn, tlf. nr. og evt. adresse, samt om du ønsker årligt medlemskab til 100, 200, 300, 400 eller 500 kr. Så bliver du medlem af foreningen, og vi tilsender dig månedligt nyhedsbrev.

——————————————————————————————————-

Vil du være en del af et fællesskab med ligesindede, så bliv medlem af Spor? Som medlem kan du både deltage i generalforsamlingen og landsmødet, men du kan også blive en aktiv del af fællesskabet som frivillig.

Som medlem støtter du foreningens arbejde. Ved hjælp af dit medlemskab kan vi udbrede viden om senfølger og arbejde på at forbedre behandlings- og støttemuligheder for voksne med senfølger.

Jo flere vi er, jo større gennemslagskraft har vi!

Vi har forskellige medlemskaber

Medlemskab for dig, som har været udsat for seksuelle overgreb før du fyldte 18 år:

100 kr. om året.

Støttemedlemskab er for pårørende, fagpersoner, studerende og andre som støtter foreningens formål:

100 kr. om året.

Gruppemedlemskab er et kollektivt medlemskab for grupper som institutioner og organisationer:

300 kr. om året.

Har du ikke selv midlerne til et medlemskab, men vil gerne være medlem, så kan du søge om et medlemskab her.