Vælg medlemskab

Som medlem af Spor er du en del af et fællesskab med ligesindede, og du vil have mulighed for at deltage i generalforsamling og landsmøde i foråret. Herudover vil du få tilsendt et nyhedsbrev én gang om måneden. Medlemskab giver dig også mulighed for på sigt at blive frivillig og dermed tage mere aktivt del i fællesskabet.

Sidst men ikke mindst støtter du som medlem foreningens arbejde for at udbrede viden om senfølger, samt det politiske arbejde for at skabe bedre behandlings- og støttemuligheder for voksne med senfølger. Jo flere vi er, desto større gennemslagskraft har vi.

Som medlem har du adgang til vores forskellige arrangementer. Vi har 9 lokalafdelinger, som du kan læse mere om her. I de forskellige lokalafdelinger er der fx møde med frivillige, der kan være oplæg fra fagpersoner, og du kan møde og dele erfaringer med andre, som har senfølger efter seksuelle overgreb.

Kontingenterne for medlemskab varierer, så du kan betale det beløb der passer dig og din økonomi.

 

 

Medlemskab

Medlemskab er for dig, som har været udsat for seksuelle overgreb, før du blev myndig. Du kan vælge kontingent ml. kr. 100-500.

Vælg →

Støttemedlemskab

Støttemedlemskab er for pårørende, fagpersoner, studerende og andre, som støtter foreningens formål. Du kan vælge kontingent ml. kr. 100-500.

Vælg →

Kollektivt medlemskab

Kollektivt medlemskab er for grupper såsom institutioner og organisationer. I kan vælge kontingent ml. kr. 300-1000.

Vælg →

Hjælp til kontingentet?

Søg et medlemskontingent

Hvis du gerne vil være medlem af Spor, men har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, kan du søge et doneret medlemskab. Det vil sige, at en anden på forhånd har indbetalt kontingentet som en gave.

Donér et medlemskontingent

Hvis du gerne vil hjælpe en anden, som har svært ved at finde pengene til et medlemsskab, kan du donere et eller flere kontingenter herunder.

Donation

Sådan behandler vi dine oplysninger: Læs foreningens privatlivspolitik.