Spors historie

Landsforeningen Spor fik sit nuværende navn i 2016, men blev grundlagt i 2008 under navnet Landsforeningen Synlighedsdag. Foreningen opstod for at bevare temadagen Synlighedsdagen i København.

Tilbage i 2004 blev den første Synlighedsdag afholdt i Århus. Arrangørerne var fire århusianske incestcentre, som i forbindelse med Joan Søstrenes jubilæum havde få stablet temadagen på benene. København deltog året efter, men da de københavnske incestcentre blev nødt til at spare dagen væk, opstod ideen om en forening for at sikre Synlighedsdagens fortsatte eksistens.

Foreningens aktiviteter bredte sig med tiden og der begyndte at opstå forvirring omkring foreningens navn. I 2011 blev navnet derfor ændret til Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at Spor er en bruger- og interesseorganisation for seksuelt misbrugte.

I 2016 skiftede foreningen endnu en gang navn til det nuværende – Landsforeningen Spor.

Som det ses på tidslinjen optog Spor pårørendeforeningen PFSK (Pårørende til seksuelt krænkede) i 2017.

I 2018 fik foreningen for første gang driftsstøtte gennem satspuljen. Der blev bevilliget 1 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022. I forlængelse heraf kom Spor på finansloven i 2020 og får nu fast 1 mio. kr. om året til drift.