Om Spor

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen. Visionen er at forandre samfundet, så voksne med senfølger kan få et godt liv.

Foreningens formål og visioner er:

  • At synliggøre senfølger samt at indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørende problematikker. Spor indgår i og er medskaber af nationale og internationale netværk, hvor udvikling af viden med erfaringsperspektiver som grundelement skaber indsigter, der omsættes og formidles aktivt til omverdenen
  • At skabe rammer for, at medlemmer kan danne et netværk: Spor vil skabe mangfoldige muligheder for relationsskabende fællesskaber og stærke netværk blandt mennesker påvirket af senfølger.
  • At yde service på senfølgeområdet med en særlig vægt på en erfaringsbaseret indsats. Spor vil bidrage til at sikre tilstrækkelig, tilgængelig og relevant hjælp og støtte i social-, sundheds- og trivselsmæssige forhold for mennesker påvirket af senfølger
  • At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme disses interesser samfundspolitisk. Spor arbejder for at voksne med senfølger får mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. Mennesker påvirket af senfølger skal sikres livslang hjælp, retfærdighed og respekt.

Foreningens vedtægter kan læses her

Spor er primært drevet af frivillig arbejdskraft, men har 7 deltidsansatte ansatte og en fuldtidsmedarbejder fordelt i Odense og på Frederiksberg.

Vi modtager midler fra forskellige puljer til projekter, men foreningens eksistens er betinget af medlemskontingent, donationer og legater.

Landsforeningen Spor er at finde i hele landet. Der er både landsdækkende og lokalgrupper, som er skabt ud fra interessefællesskaber, som fx politisk arbejde, cafemøder, læsegrupper, mm.  

Det er en NGO og er derfor uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser