Hvad er senfølger

Har du været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og/eller ungdommen? Kæmper du med forskellige fysiske, psykiske, relationelle og følelsesmæssige problematikker i dit voksenliv? Så kan det være, at du er påvirket af senfølger.

Senfølger er ikke en specifik diagnose eller et enkelt symptom. Det er et bredt spekter af reaktioner som kan være både fysiske, psykiske, sociale og følelsesmæssige. Fælles er, at de er opstået som en følge af seksuelt overgreb i barndommen. Senfølger kan forstås som en reaktion på et traume, der har forstyrret den naturlige udvikling, som finder sted i barndoms- og ungdomsårene. Når der opstår senfølger, betyder det, at de akutte reaktioner på et eller flere seksuelle overgreb ikke mildnes eller ophører, men fører til negative påvirkninger, som varer ved ind i voksenlivet. Senfølger kan derfor begrænse livskvaliteten og ens muligheder på en lang række områder.

Senfølgerne kan komme til udtryk på forskellige måder og kan optræde med skiftende intensitet. Livsbegivenheder som dødsfald, graviditet, skilsmisse og lignende kan være katalysator for, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre.

Desuden har Spor, i samarbejde med andre organisationer, udviklet en række podcasts og en håndbog til kommunalt ansatte om senfølger. Materialerne kan læses, høres og hentes her.

I 2023 har Landsforeningen Spor udarbejdet en håndbog om senfølger i samarbejde med Region Hovedstaden og CSM Øst. Den kan læses her.

Hvor mange har senfølger?

I Spor er vores udgangspunkt, at 280.000 voksne mennesker lever med senfølger af seksuelle overgreb. Tallet er regnet ud fra at 10% oplever seksuelle overgreb i barndom og/eller ungdom, og heraf udvikler 60% (konservativt sat) senfølger i voksenlivet. Vi er klar over, at de 10% vi estimerer udsættes for seksuelle overgreb er sat højere end fra officielt hold (Socialstyrelsen), men de 10% stemmer godt overens med de tal der foreligger i vores nabolande til Danmark, og de 10% forsøger også at inkludere det store mørketal, der er på området. I Danmark foreligger der endnu ikke reelle omfangsrapporter på området, hvilket er en stor mangel.

Kilder: Socialstyrelsen, CSM (Center for Seksuelt Misbrugte), Landsforeningen Spor

Liste over senfølger

Psykiske senfølger

 • Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
 • Angst
 • Depression
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Dissociative lidelser: forstyrrelser ift. bevidsthed, hukommelse og opfattelse af egen identitet
 • Lavt selvværd
 • Tvangsforestillinger
 • Problemer med krop og seksualitet
 • Spiseforstyrrelser
 • Øget risiko for selvmord
 • Selvskade

Fysiske senfølger

 • Overvægt
 • Hjertesygdomme
 • Migræne
 • Diabetes
 • Kroniske smerter

Sociale senfølger

 • Social isolation
 • Vanskeligheder med at danne tillidsfulde relationer
 • Manglende netværk
 • Udfordringer med at gennemføre en uddannelse
 • Langtidsledig
 • Misbrug
 • Hjemløshed
 • Kriminalitet
 • Risikoadfærd
 • Vold
 • Selvskadende adfærd
 • Seksualiseret adfærd

Følelsesmæssige problemer:

 • Problemer med at mærke sig selv og andre
 • Problemer med at mærke og sætte grænser
 • Følelsesmæssig isolation
 • Manglende eller overdreven tillid
 • Skam- og skyldfølelse.
 • Følelse af at være forkert
 • Selvforvrænget selvbillede
 • Ensomhed

Kilder: Socialstyrelsen, CSM (Center for Seksuelt Misbrugte), IICSA (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse)

Specialerapporter og anden faglig viden om senfølger af seksuelle overgreb.

Spors lukkede Facebookgruppe for senfølgeramte voksne.