Spors forældregrupper – et projekt i 2024

At tale med nogen der forstår det, der er svært og sårbart som forælder med senfølger

At leve med senfølger af seksuelle overgreb kan betyde at man har nogle grundlæggende usikkerheder i forhold til forældrerollen. Det kan fx være i forbindelse med at mærke og sætte grænser, bekymringer for at ens barn bliver udsat for overgreb, frygt for at inddrage systemet osv. Usikkerheder som ens venner og familie kan have svært ved at sætte sig ind i.

I forældregrupperne skaber vi et trygt og fortroligt rum, hvor vi taler om alt det, der kan være svært og sårbart, når man som forælder lever med senfølger. Du vil blive mødt med forståelse og støtte og får mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation.

Forældregrupperne finder sted hver 14 dag og har en varighed på to timer. I København vil der være to forældregrupper og i Århus én forældregruppe. På enkelte mødegange vil der være oplæg fra en ekstern oplægsholder.

Vi søger både deltagere og frivillige til at facilitere grupperne, og både i Århus og København.

Deltager i forældregruppe

Savner du et sted hvor du kan tale åbent og frit om alt det, der fylder som forælder med senfølger? Et sted hvor du kan dele hverdagens udfordringer, svære tanker, bekymringer og følelser samt udveksle erfaringer med andre i lignende situation? Så er Spors forældregrupper måske noget for dig.

Du har selv indflydelse på, hvilke temaer de enkelte mødegange tager udgangspunkt i.

Du er meget velkommen til at kontakte Rikke, der er projektleder for grupperne, for at høre mere og/eller tilmelde dig på mobil 7174 9858 eller mail rnb@landsforeningen-spor.dk

Frivillig facilitator af forældregrupper

Vi søger frivillige til at facilitere vores forældregrupper. For at være frivillig er det en forudsætning, at du selv har oplevet seksuelle overgreb i barn- eller ungdom. Derudover at du er et sted i din egen proces, hvor du ønsker at bruge din egen historie og egne erfaringer til at hjælpe andre. Vi sørger for, via en undervisningsdag, at klæde dig godt på til opgaven.

Vi forventer at du som frivillig:

· Har lyst til at være med til at tale om alt det kan være ekstra svært og sårbart i forældreskabet og relationen til ens barn, når man som forælder lever med senfølger

· Møder andre med omsorg og rummelighed

· Kan facilitere en forældregruppe to timer hver fjerde uge (med mulighed for fleksibilitet internt mellem frivillige)

· Deltager på den indledende undervisningsdag

· Deltager i supervisionsmøder med andre frivillige

· Forpligter dig til at fungere som frivillig i hele projektperioden fra april/maj til december 2024

Du er meget velkommen til at kontakte Rikke, der er projektleder for grupperne, for at høre mere og/eller tilmelde dig på mobil 7174 9858 eller mail rnb@landsforeningen-spor.dk