Hvad er vigtigt at vide om senfølger

Hvad er vigtigt at vide i arbejdet med mennesker, der har senfølger?

Senfølger er ikke en specifik diagnose eller et enkelt symptom. Det er et bredt spekter af reaktioner som kan være både fysiske, psykiske, sociale og følelsesmæssige. Fælles er, at de er opstået som en følge af seksuelt overgreb i barndommen. Senfølger kan forstås som en reaktion på et traume, der har forstyrret den naturlige udvikling, som finder sted i barndoms- og ungdomsårene. Når der opstår senfølger, betyder det, at de akutte reaktioner på et eller flere seksuelle overgreb ikke mildnes eller ophører, men fører til negative påvirkninger, som varer ved ind i voksenlivet. Senfølger kan derfor begrænse livskvaliteten og ens muligheder på en lang række områder.

Senfølgerne kan komme til udtryk på forskellige måder og kan optræde med skiftende intensitet. Livsbegivenheder som dødsfald, graviditet, skilsmisse og lignende kan være katalysator for, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre.

Vi har lavet en liste med de mest hyppige senfølger, som du kan se her.

Desuden har Spor, i samarbejde med andre organisationer, udviklet en række podcasts og en håndbog til kommunalt ansatte om senfølger. Materialerne kan læses, høres og hentes her.

Hvis du arbejder som fagperson i en kommune og møder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, har Socialstyrelsen udgivet en håndbog, der giver dig indblik i viden om senfølger, hvordan du griber samtalen an i mødet med en voksen med senfølger, og generelt vejleder dig i at styrke rammerne for arbejdet. Håndboger giver en god og konkret vejledning til dig som fagperson, og hvad du skal være særligt opmærksom på. Du kan læse håndbogen her: https://sbst.dk/udgivelser/2022/senfoelger-efter-seksuelle-overgreb-en-haandbog-til-kommunale-fagpersoner

I 2023 har Landsforeningen Spor udarbejdet en håndbog til fagpersoner om senfølger. Håndbogen er udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden og CSM Øst: Læs håndbogen her.

Undervisning

Landsforeningen Spor kommer gerne ud og underviser. Vi har flere års erfaring og kan give konkrete vejledninger og metoder til dig som fagperson, der søger mere viden i arbejdet med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Læs mere om vores undervisning her.

Online oplæg á januar 2024 v. sexolog Yoon Frederiksen – om intimitet og seksualitet med senfølger af seksuelle overgreb.