Oplæg/undervisning

I Spor kommer vi meget gerne ud og underviser i din forvaltning, på din arbejdsplads, uddannelsesinstitution eller lignende. Vi har stor erfaring med det, og det særlige, vi kan tilbyde, er at vi altid sender erfaringseksperter ud for at varetage undervisningen. Der er således tale om voksne med senfølger, som er medlemmer af Landsforeningen Spor, og som har gennemgået intern undervisning i at formidle deres historie. Det kan noget helt særligt at modtage undervisningen fra mennesket selv, og vi gør det, fordi vi tror på “intet om os, uden os”.

Kontakt politisk konsulent Michael Palm, michael.palm@landsforeningen-spor.dk, tlf. 81725452 for at høre nærmere eller sekretariatsleder Mette Bang Larsen, mette.bang@landsforeningen-spor.dk, tlf. 71965452.

Eksempel på undervisning

Landsforeningen Spor har blandt andet været ude at undervise medarbejdere i Jobcentret og Socialafdelingen i Nyborg Kommune med formålet, at medarbejdere bliver i stand til at opspore borgere, som har behov for behandling eller særlig støtte på grund af senfølger efter seksuelle overgreb. Forløbet indeholdt flere undervisningsforløb, hvor målsætningen blandt andet har været at øge medarbejdernes viden om senfølger efter seksuelle overgreb, opkvalificere evnen til at opspore borgere med senfølger, henvise borgere til relevante aktører og støtte borgere i fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse samt selvstændig livsførelse.

Sagsbehandlerne fra Jobcentret og Socialafdelingen har været blandet, dels for at opnå indsigt i hinandens faglighed og arbejdsområder, og dels for at sikre et tættere samarbejde på tværs af afdelingerne om målgruppen.

Evalueringen af undervisningen har vist en stor tilfredshed, og mange roser Landsforeningen Spor for deres nærværende undervisning og finder det afgørende, at underviserne selv har personlige erfaringer som baggrund for deres viden på området.