Handlingsprogram 2013-14

Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

.

I det kommende år vil bestyrelsen, sekretariatsgruppen, arbejdsgrupper og medlemmer især arbejde med at indfri følgende mål gennem nedenstående konkrete initiativer.

Vi vil videreføre og igangsætte tiltag, som støtter op om Landsforeningens tre formål og organiseringen af denne:

.

 1. Synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
 • Drive Facebookside, hjemmeside samt debatforum i tilknytning til hjemmesiden således, at både hjemmesiden og Facebooksiden er opdateret med aktuelle informationer.
 • Arrangere Synlighedsdagen 2013 i København og Ålborg samt deltage i netværksmøder og på anden måde lave erfaringsudveksling med andre arrangører i landet
 • Fortsætte med at arrangere offentlige café-møder i København og opstarte andre steder i landet, hvor der er frivillige til at varetage opgaven
 • Tilbyde foredrag via vores hjemmeside samt i øvrigt tage ud og holde oplæg og foredrag
 • Have et erfaringsbaseret netværk som under et sæt etiske retningslinier er klar til at stå frem i medierne og sætte ansigt og ord på, hvad det vil sige at leve med senfølger
 • Have et fagligt netværk bestående af personer, der har erfaringer indenfor behandling og rådgivning af voksne seksuelt misbrugte. Det faglige netværk bistår Landsforeningen med supervision af det erfaringsbaserede netværk og ved at stå til rådighed for interviews i medierne
 • Udvikle formidling af viden om voksnes senfølger via teater og performance samt viral formidling
 • Udsende pressemeddelelser, skrive kronikker og læserbreve
 • Skrive artikler til fagblade
 • Fokus på at distribuere foldere til læger/psykologer/psykiatere samt sende foldere til landets frivilligcentre og mail til hjemmesiden
 • Sælge merchandise med foreningens logo
 • Begynde forarbejde med henblik på at udgive en antologi
 • Deltage i og have event på Folkemødet på Bornholm i juni

.

2.  Skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk ved:

 • Drive et debatforum på internettet for foreningens medlemmer og andre
 • Afholde møder i de tre nye landsdækkende centre for seksuelt misbrugte m.h.p. at informere om Spor og hverve nye medlemmer samt etablere brugerpaneler og skabe landsækkende brugernetværk
 • Ca. 1 gang om måneden at udsende nyhedsbreve
 • Invitere medlemmerne til café-møder samt andre aktiviteter
 • Afholde foredragsaftener evt. i samarbejde med en aftenskole

.

3.  Vi vil forsøge at påvirke lovgivningen og udmøntningen af denne i retning af Landsforeningens formål, at forbedre forholdene for voksne med senfølger, ved:

 • Holde os orienteret om nye lovgivningsinitiativer
 • Søge høringsret
 • Gøre vores synspunkter gældende overfor politikere og embedsmænd ved at sende høringssvar og så vidt muligt have en dialog med politikere, ministerier og styrelser

.

4.  Forsøge at forbedre forholdene for voksne med senfølger ved at:

 • Stifte en fond til fordel for seksuelt misbrugte, hvorfra der kan ydes støtte til enkeltpersoners helingsproces samt til organisationer som hjælper og støtter målgruppen

.

5.  Vi vil videreudvikle organisationen ved at:

 • Løbende at revidere vores strategiplan
 • Færdiggøre vores frivilligpolitik og rekruttere frivillige til div. arbejdsgrupper
 • På baggrund af strategien og frivilligpolitikken at ansøge socialministeriet, justitsministeriet og andre relevante ministerier om støtte til Landsforeningens drift
 • Søge fonde, legater og puljer om støtte til de konkrete tiltag som er beskrevet i handlingsprogrammet
 • Deltage i internationalt netværk