Krænkede børn bliver syge voksne

Af Michael Palm Rasmussen og Christina Sylvest Noer – begge ansat i Landsforeningen Spor

Debatindlægget er bragt i Politiken den 24.02.2024

“I Danmark findes ikke nogen sikre tal på, hvor mange børn og unge der udsættes for seksuelle overgreb, men tallet ligger mellem 6 og 20 procent af en årgang. Omkring hvert tredje overgreb begås af et barn eller en ung. På trods af de triste tal hører vi tit kritik af kommunernes håndtering af børnesager, og det kan få store konsekvenser langt ind i voksenlivet, hvis traumerne ikke bliver taget alvorligt og behandlet professionelt så tidligt som muligt.”

Læs hele indlægget via gavelink her:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9771102/Overgrebsramte-b%C3%B8rn-bliver-syge-voksne-der-ikke-f%C3%A5r-den-rigtige-hj%C3%A6lp?shareToken=oW7KHPACUFRw