Liste over senfølger

De forskellige senfølger efter seksuelle overgreb er mange. Vi har derfor lavet en liste med de mest hyppige inddelt i fire forskellige kategorier – psykiske, fysiske, sociale og følelsesmæssige.

Psykiske senfølger:

 • Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)
 • Angst
 • Depression
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Dissociative lidelser: forstyrrelser ift. bevidsthed, hukommelse og opfattelse af egen identitet
 • Lavt selvværd
 • Tvangsforestillinger
 • Problemer med krop og seksualitet
 • Spiseforstyrrelser
 • Øget risiko for selvmord
 • Selvskade

Fysiske senfølger:

 • Overvægt
 • Hjertesygdomme
 • Migræne
 • Diabetes
 • Kroniske smerter

Sociale senfølger:

 • Social isolation
 • Vanskeligheder med at danne tillidsfulde relationer
 • Manglende netværk
 • Udfordringer med at gennemføre en uddannelse
 • Langtidsledig
 • Misbrug
 • Hjemløshed
 • Kriminalitet
 • Risikoadfærd
 • Vold
 • Selvskadende adfærd
 • Seksualiseret adfærd

Følelsesmæssige problemer:

 • Problemer med at mærke sig selv og andre
 • Problemer med at mærke og sætte grænser
 • Følelsesmæssig isolation
 • Manglende eller overdreven tillid
 • Skam- og skyldfølelse.
 • Følelse af at være forkert
 • Selvforvrænget selvbillede
 • Ensomhed

Kilder: Socialstyrelsen, CSM (Center for Seksuelt Misbrugte), IICSA (Independent Inquiry into Child Sexual Abuse)

Specialerapporter og anden faglig viden om senfølger af seksuelle overgreb.