Når kontakten bliver trekantet – om overgreb og relationer

Artiklen ‘Når kontakten bliver trekantet – om overgreb og relationer’ er skrevet af Lone Lyager og Jette Lyager. Artiklen blev bragt i Psykoterapeuten nr. 2, maj 2013 og gengives her med tilladelse.

“Et af de områder, som misbrugte voksne kæmper særligt med, udspiller sig i kontakten og i relationen til andre betydningsfulde personer.”

“Dynamikken i offer-krænker-frelser trekanten kan give en forståelse af, hvad der sker, når det går galt i relationen til andre mennesker. Samtidig er den et brugbart redskab til at hjælpe sig selv ud af trekanten igen, når man er havnet i den.”

Lone Lyager og Jette Lyager er begge uddannede som socialrådgivere, psykoterapeuter MPF og certificerede SE-Practioner. De er psykoterapeutisk uddannet hos Eva Hildebrand (MSW, MPF) med fokus på analyse og behandling af seksuelle overgreb og andre alvorlige omsorgssvigt. I en årrække har de haft deres virke i Støttecenter mod Incest. Arbejder nu i egen praksis, Klinik for incestterapi, med individuel terapi, undervisning og supervision. I 2005 udgav de bogen At bestige bjerge – Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd.

artikel_lyager_-trekantet_psykoterapeuten_2013_2_web-3