Ny vin på gamle flasker? Om de tre ‘nye’ centre

Klummen okt. 2013

.

I løbet af den sidste uges tid åbnede tre Centre for Seksuelt Misbrugte – CSM Øst i København, CSM Syd i Odense og CSM Midt Nord i Aarhus. Virkeligheden er dog, at det er 5 eksisterende centre for voksne med senfølger, der har fået nye navne. I Spor har vi fulgt processen, og vil følge den tæt fremover. For med de tre ”nye” centre følger en hel del udfordringer.

Centrene skal dække hele landet. Men hvordan løfter de den opgave, når ressourcerne ikke er fulgt med?

“Der er ikke fra politisk hold ønsket brugerinddragelse”, lød beskeden fra embedsmændene i Socialministeriet, da Spor gjorde opmærksom på at brugerne ikke er inddraget i centrene. Vil centrene fortsat sikre udvikling og innovation i indsatsen for voksne med senfølger, når rammerne der er sat for centrene er stramme? Og vil de eksisterende tilbud kunne fastholdes?

Når det sagt, er der bestemt sket forbedringer for voksne med senfølger af seksuelle overgreb! Der vil i alle tre byer blive tilbudt gratis specialiseret psykologbehandling, og der er ansat socialrådgivere, som skal hjælpe os i kontakten med ‘systemet’, som ofte går i kludder. Så vi hilser centrene velkomne!

Vi glæder os til at følge med i udviklingen og vil arbejde målrettet for at brugerne får indflydelse. Centrene bliver evalueret af Syddansk Universitet i løbet af dette og de næste to år. Og her har Spor en vigtig rolle! For at sikre at alle de mænd og kvinder, som ikke har kunnet gøre brug af centrenes tilbud (enten fordi de ligger for langt væk, eller fordi deres tilbud ikke har været godt nok) kommer til orde, vil vi meget gerne have tilbagemeldinger om Jeres møde med CSM’erne. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Læs mere om centrene på hjemmesiderne for CSM Øst, CSM Syd og CSM Midt Nord.

.

Link til hele nyhedsbrevet.