Projektleder søges til Landsforeningen Spor (deltid)

Landsforeningen Spor søger en projektleder til udvikling og afprøvning af gruppeforløb for forældre med senfølger af seksuelle overgreb i barn- eller ungdom.

Om projektet

Formålet med gruppeforløbene, er at give spejling blandt deltagerne, samt skabe et trygt rum med plads til at dele de til tider meget svære tanker og overvejelser, man gør sig som forældre med senfølger. Møderne kan lede til nye fællesskaber, hvor man kan lægge skam, frygt og tvivl på hylden – lidt mere gang for gang.

Grupperne ledes af frivillige, med egne levede erfaringer (peers), der faciliteter gruppemøderne og aktiviteterne. Det er projektlederens rolle at skabe rammerne samt understøtte de frivilliges arbejde.

Gruppeforløbene skal foregå i Aarhus og København. Der må derfor påregnes noget rejseaktivitet, som en del af stillingen.

Projektet er finansieret via en pulje under Socialstyrelsen (SærligSoc) og projektlederen vil i projektperioden forventes at skulle indgår i et rådgivningsforløb med styrelsen.

 Vi forventer at du:

 • har erfaring med at opstarte og lede projekter fra andre NGO’er eller med lignende målgrupper.
 • har erfaring med rekruttering og fastholdelse af frivillige.
 • sammen med en ansat fundraiser, ansøge til fortsættelse og udvidelse af projektet og egen stilling, samt udvikling af indsatsen for Spors frivillige. 
 • kan indgå i samarbejde med frivillige, som i forskellig grad lever med senfølger efter seksuelle overgreb, og sikre, gode omsorgsfulde og trygge rammer for deres virke.
 • har et dybere kendskab til dig selv og er i god balance.

Det er en fordel:

 • at du har viden om senfølger. En viden der kan udspringe af forskning, socialt arbejde, terapeutisk arbejde eller som erfaringsekspert – eller kombinationer af de nævnte vidensformer.
 • at du i forvejen kender Landsforeningen Spor, da stillingen er tidsbegrænset.

Desuden skal du have lyst til:

 • At indgå i et lille sekretariat, hvor vi hjælpes ad om tingene. Det vil sige, at du også vil opleve at skulle påtage dig andre både mindre og store opgaver, som gør, at vi til sammen lykkes med foreningens formål
 • Vi vægter også højt, at du som person er initiativrig, og kan se på egen hånd, hvor der er behov for at du gør en indsats, både i stillingen, men også i foreningen som helhed

 Vi kan tilbyde dig:

 • At være en del af en forening med ansatte og frivillige kolleger, der er lidenskabeligt optaget af senfølgeområdet.
 • At blive en del af en forening med højt til loftet.
 • Faglig sparring med sekretariatsmedarbejderne i København og Odense.
 • Et varmt og dynamisk miljø med interesse for faglig og personlig udvikling.
 • Fleksibel arbejdstid med mulighed for hjemmearbejde ved behov.

 Løn og ansættelse:

Bruttoløn (inkl. pension og feriepenge) er: 24.840 kr./mdr. (for 20 timer/uge). Aftaleplatformen er Funktionærloven og Ferielovens bestemmelser, og stillingen er ikke omfattet af en overenskomst. Der må påregnes arbejde i både weekender og aften. Der udbetales ikke arbejdstidsrelaterede ulempetillæg, men du får stor indflydelse på planlægningen af arbejdstiden.

Tid og opstart:

Stillingen er på maksimalt 20 timer i gennemsnit om ugen med opstart snarest muligt. Vi tager selvfølgelig højde for hvis ansøger skal afslutte et nuværende ansættelsesforhold. Stillingen er en tidsbegrænset projektansættelse og udløber 31. december 2024, med mindre din fundraising giver mulighed for forsættelse.

 Ansøgning og ansøgningsfrist:

Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 10. januar 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3, 2024, i København/Odense, i tidsrummet 10.00 -16.00. Vi indkalder maximalt fem kandidater til samtale.

Send en motiveret ansøgning, CV, samt evt. bilag til job@landsforeningen-spor.dk, mærket: ”Projektleder forældregrupper”. 

Vi værdsætter, at alle ansatte er medlem eller støttemedlem i Landsforeningen Spor.

Arbejdssted:  

Vodroffsvej 5, st. tv., 1900 Frederiksberg

Kongensgade 72, 1., 5000 Odense

Eller efter nærmere aftale.

Hvis du vil vide mere:

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte projektleder Simon Storm på 60626721.

Om os:

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten, og har til formål:

 1. At synliggøre, indsamle og formidle viden om senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten, samt synliggøre, indsamle og formidle viden om pårørendeproblematikker.
 2. At skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk.
 3. At yde service på senfølgeområdet med særlig vægt på en erfaringsbaseret indsats.
 4. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme disses interesser samfundspolitisk.

Landsforeningen Spor er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Vi vil anbefale, at du læser mere om foreningen på hjemmesiden. Du finder os også på Instagram, Facebook og LinkedIn.