Specialerapporter og anden faglig viden om senfølger

Aya og Monica har skrevet speciale på AAU om forældreskab med senfølger – de har benyttet informanter blandt Spors medlemmer. Specialet er virkelig interessant og afdækker et område med meget lidt viden pt. Læs specialet her.