Spors FB-gruppe for fagpersoner

Denne gruppe er oprettet i forbindelse med lanceringen af Spors undervisnings- og læringsmateriale Senfølger i virkeligheden, og den henvender sig til fagprofessionelle (både med og uden egne overgrebserfaringer). Med i gruppen er også frivillige fra Spor, der stiller deres erfaringer og generelle viden til rådighed, når det er relevant.
.

Formålet med gruppen er

1) at fagpersoner kan få generel viden om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og få en større forståelse for de ramte samt de pårørende.
2) at give fagpersoner mulighed for at sparre med hinanden på tværs af faggrupper og få input fra senfølgeramte.

Med i gruppen er også frivillige fra Spor, der stiller deres erfaringer og generelle viden til rådighed, når det er relevant.

Gruppen er privat, hvilket vil sige, at alle kan søge gruppen frem på Facebook, men kun medlemmer kan se, hvem der er med i gruppen, og hvad der skrives derinde.

Ved indmeldelse er der et enkelt spørgsmål, der skal besvares, før medlemskab kan godkendes. 

.

Rammer for gruppen
.

1 – Vær venlig og høflig
Vi er fælles om at skabe et imødekommende miljø, og vi behandler hinanden med respekt. Vi kan være uenige og have forskellige holdninger, men vi formidler os alligevel i en ordentlig tone.
.
2 – Ingen hadefuld retorik eller mobning
Alle skal kunne føle sig trygge i gruppen. Vi tillader ingen former for mobning, udskamning og nedsættende kommentarer. Sådanne opslag og kommentarer slettes af adm. uden yderligere varsel.
.
3 – Ingen promoveringer eller spam
Egenpromovering, spam og irrelevante links slettes uden yderligere varsel.
.
4 – Respekter alles privatliv
Det kræver gensidig tillid at være medlem af denne gruppe. Opslag i en privat gruppe kan ikke deles, og der må naturligvis ikke tages screenshots. Det, der deles i gruppen, skal blive i gruppen.
.
5 – Anonymitet
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer, der vedrører konkrete personsager, skal der anonymiseres, så ingen kan genkendes.
.
6 – Deling af egne erfaringer med senfølger
Som svar på spørgsmål og i debatter kan egne erfaringer med at være senfølgeramt inddrages. Andet henvises til Spors Facebookgruppe for senfølgeramte.