Spors handlingsprogram 2018-19

I det kommende år vil Landsforeningen Spor fortsat arbejde med at indfri foreningens fire formål. Herunder især gennem nedenstående konkrete initiativer:

.

1) At synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen og de deraf følgende konsekvenser for såvel de ramte som de pårørende ved at:

  • Afholde Synlighedsdagen
  • Afholde åbne lokale Cafémøder
  • Afholde åbne rullende Cafémøder
  • Anvende sociale medier
  • Udvikle en ny hjemmeside
  • Etablere en arbejdsgruppe der kan repræsentere Spor og understøtte lokalt ved relevante arrangementer og fora
  • Opbygge en intern kommunikationsplatform med kontaktoplysninger og erfaringer hos formidlere samt mulighed for akut-beredskab og idébank
  • Etablere et fortællerkorps (fundraising og workshops)

.

2) At indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker ved at:

  • Tilbyde oplæg og undervisning om senfølger målrettet fagpersoner i psykiatrien, sundhedsvæsnet, socialforvaltninger, jobcentre, anden aktør o.a.
  • Formidling af relevante artikler, undersøgelser m.v. på sociale medier, i nyhedsbreve og på hjemmesiden
  • Spørgeundersøgelser blandt foreningens medlemmer vedr. egne oplevelser af forskellige aspekter af livet med senfølger, behandling m.v.
  • Opsøge og indgå i samarbejde med forskningsprojekter
  • Afdække problematikker omkring voksne børn af senfølgeramte m.h.p. at iværksætte relevante tiltag

.

3) At skabe rammer for, at senfølgeramte kan danne netværk ved at:

  • Fortsat etablere lokal tilstedeværelse og etablere netværk for lokale kræfter
  • Afholde lokale arrangementer og aktiviteter
  • Drive en lukket Facebook gruppe kun for senfølgeramte
  • Etablere og drive en lukket Facebookgruppe kun for pårørende til senfølgeramte
  • Afholde en mandeweekend og en kvindeweekend (fundraising og iværksættelse)
  • Seminar om parforholdsrelationen
  • Arbejde for, at der etableres en erfaringsbaseret rådgivning

.

4) Forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme medlemmernes interesser samfundspolitisk ved at:

  • Arbejde for en national handlingsplan for senfølgeområdet
  • ‘Banke på’ hos politiske partier og få politikere til at stille spørgsmål til relevante udvalg og ministre
  • Kontakte lokalpolitikere og afholde debatmøder lokalt
  • Deltage i Folkemødet på Bornholm
  • Deltage i lokale Folkemøder
  • Oprette og vedligeholde kontakter til journalister ved lokale og landsdækkende medier
  • Deltage i nordiske netværk om senfølger
  • Opsøge og deltage i europæiske og internationale netværk om senfølger
  • Lobbyisme i fagprofessionelle netværk
  • Udarbejde retningslinjer for evt. brug af ambassadører og protektorer

.

5) Organisatorisk

  • Stabilisering af foreningens økonomiske fundament via permanente driftsmidler
  • Udvikle Spors organisation
  • Udarbejde et værdigrundlag
  • Fastlægge en frivilligpolitik
  • Udarbejde en strategi 2019-22
  • Drive et rådgiverkorps til rådgivning og vejledning af lokalafdelingerne samt lokale og landsdækkende arbejdsgrupper
  • Udarbejde en privatlivspolitik i henhold til EU’s persondataforordning
  • Uddannelse af medlemmer til rådgiverkorpset (fundraising og udarbejdelse af uddannelsesprogram)
  • Afholdelse af kurser og workshops for foreningens aktive medlemmer
  • Afholde en workshop om pårørendefokus
  • Udarbejde procedurer for screening til lukkede netværk
  • Afholde temadag for aktive medlemmer om refleksion og evalueringer efter – samt ensomhed i forbindelse med – arrangementer (fundraising og iværksættelse)

.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 9.-10. juni 2018