Spors tre formål

Klumme sept. 2014

Af Anne Christensen, formand

.

Spors tre formål er:
  1. at synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb
  2. at skabe rammerne for, at medlemmerne kan danne netværk
  3. at arbejde for medlemmernes interesser samfundspolitisk.

.

De tre formål hænger nøje sammen. Så længe et problem er usynligt, går mennesker alene med det og kan ikke dele det med andre. Det skaber en ond cirkel for ensomheden forværrer følelserne af skyld, skam og anderledeshed, der igen forstærker tabuiseringen og så fremdeles.

Derfor må problemet aftabuiseres og gøres mere alment, så mennesker får mulighed for at finde sammen med ligestillede. I kraft af fællesskabet får den enkelte mere styrke og selvværd og kan efterhånden begynde at være mere åben og ærlig om sine senfølger, hvilket påvirker omgivelserne. Åbenhed skaber en positiv cirkel for efterhånden som flere og flere tør stå frem, vil der ske holdningsændringer for åbenhed smitter og handlingslammelsen bliver brudt.

Det vil føre til, at der også politisk vil komme mere fokus på området og forhåbentligt vil det udmønte sig i, at der bliver lyttet til os og skabt bedre behandlingsmuligheder med udgangspunkt i den enkeltes behov. For at nå dertil er netværk en forudsætning og for at skabe netværk, må der ført være synliggørelse.

Det er en lang proces at bryde et tabu, der er så smertefuldt som seksuelle overgreb på børn og voksnes senfølger heraf. Emnet må afdramatiseres og ses i en større sammenhæng og helhed, så det bliver noget, det er muligt at forholde sig til. Det skal ikke handle om enkelte udsatte familier eller om det enkelte offer (som det sker i medierne), men gøres til et spørgsmål om, hvorfor der forekommer overgreb på børn, og hvordan man kan ændre forudsætningerne, så det ikke fortsætter. Den viden er tilgængelig og den skal udbredes og bruges.

.

Link til hele nyhedsbrevet.