SSA reserven 2024 tilgodeser Landsforeningen Spor

November 2023

Én mio. kr. i 2024 og én mio. kr. i 2025 til Landsforeningen Spor!

…Dét er – blandt andet – resultatet af dette års forhandlinger af SSA-reserven. Det er virkelig mange penge, og tak er kun et fattigt ord i denne sammenhæng. Alt det vi som lille NGO har drømt om i årevis, ser nu meget mere realistisk ud, og vores erfaringsbaserede telefonrådgivning, der var lukningstruet, kan nu efter alt at dømme fortsætte.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle socialordførerne bag aftalen, og Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Vi har haft en god dialog med flere, og bevillingen kommer til at gøre en stor forskel for Spors fremtidige arbejde.

Nu ser vi frem til at læse bevillingsbrevet, og vi ser så uendeligt meget frem til at de vigtige midler skal ud at leve og virke til glæde og gavn for de mange der lever med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen. Der er stadig meget at gøre.

Hele aftaleteksten kan læses her: https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/nov/folketingets-partier-fordeler-885-millioner-kroner-