Status 2013

Klumme jan. 2014

.

Denne måneds nyhedsbrev er primært et tilbageblik, på året der er gået. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bestyrelsens ambitioner for Spor rækker langt ud over de aktiviteter, vi har gennemført i 2013, så vi glæder os til at tage fat på nye opgaver i det kommende år.

Det kræver naturligvis ressourcer, som indtil videre ikke har været tilgængelige for os. Vi fortsætter derfor ufortrødent med at gøre Socialministeriet og politikerne opmærksom på, at der er et stort behov for brugerorganisering og for landsdækkende netværksdannelse for voksne med senfølger.

Vi nærer et stort håb om, at 2014 må bringe flere ressourcer, så Spor kan øge sin indsats og skabe flere og stærkere netværk i årene fremover.

.

Forandring tager tid – store forandringer tager lang tid.

.

Link til hele nyhedsbrevet.