Stemmehøring

Klumme juni-juli 2017

Af Trine Høj Johnsen

.

Det at høre stemmer kan være en senfølge af traumer som f.eks. seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold. Det betyder ikke nødvendigvis, at man er syg.

Det kan være en enormt skræmmende oplevelse for den, der hører stemmerne, og det kan være svært at tale om dem og at finde ud af, hvordan man skal håndtere det. Der er måder, man kan forstå stemmerne på, så man kan arbejde med dem og tage kontrollen over sit liv tilbage.
.

En sund reaktion på usunde omgivelser

Stemmehøring er ikke tegn på nogen specifik psykisk sygdom, men et symptom som mange oplever som en sund reaktion på usunde omgivelser. Det er nemlig ofte traumer, der ligger til grund for stemmerne. Stemmerne kan være positive stemmer eller mere voldsomme, og på den måde er der stor forskel på, om folk oplever sig selv som egentligt syge. Der er mange stemmehørere, der aldrig har været i kontakt med psykiatrien, fordi de ikke har set deres stemmer som et problem. Målet med stemmehørerarbejde er ikke at komme af med stemmerne, men bedre at leve med dem og kunne forstå dem.
.

Tal med stemmerne

Stemmehørernetværket Danmark inkluderes stemmerne i arbejdet. Man taler ikke om stemmerne som noget ikke-eksisterende men om, at de findes som en ægte oplevelse for den, der hører dem. Når man arbejder med stemmerne, handler det om at nærme sig dem i stedet for at skubbe dem væk, for stemmerne kan være en del af én selv og have et vigtigt budskab. For mange starter stemmerne som en del af en traumatisk oplevelse, og derfor er det vigtigt at forstå, hvorfor stemmerne er kommet, og hvad de vil fortælle. Oftest vil man opdage, at stemmerne er der for at passe på én. Der er et eksempel med en kvinde, hvis stemme sagde, at hun skulle springe ud af vinduet. Hun boede højt oppe, så det ville være livsfarligt. Det gik op for hende, at hun ikke havde været ude af lejligheden i flere måneder, og at stemmerne derfor ville hjælpe hende ved at få hende ud af døren og ud på den anden side af vinduet. Derfor er det vigtigt at lytte til stemmerne, forsøge at komme i dialog med dem og forstå hvad de prøver at fortælle.
.

Der er noget at gøre

Stemmehørernetværket har grupper i hele landet. Grupperne er uden for psykiatrien, og alle der hører stemmer, har synsoplevelser eller andre sanselige oplevelser kan deltage. De faciliteres af frivillige der ofte selv har erfaring med at høre stemmer. I gruppen snakker man om stemmerne, tanker, følelser og alt mellem himmel og jord. Man møder andre stemmehørere og møder en forståelse, der kan mindske den skam, mange føler over at høre stemmer. Det vigtige er, at der er fællesskab, forståelse og åbenhed i gruppen, så alle kan udvikle sig. Vil du vide mere om stemmehørergrupperne under Stemmehører-netværket, kan du kontakte dem på: stemmehoering@gmail.com. Der findes også stemmehørergrupper under psykiatrien, som man skal visiteres til.

.

Relateret:

.

Link til hele nyhedsbrevet