De første 10 år

Klumme juni-juli 2018

.

Den 6. juni 2018 er det præcist 10 år siden, der blev holdt stiftende generalforsamling for Landsforeningen Spor. D.v.s. på det tidspunkt hed foreningen ‘Synlighedsdagen’, og den havde kun ét formål: at sikre, at der fortsat blev afholdt en årlig temadag i København for voksne med senfølger og udbrede denne synlighedsdag til flere byer i landet.

Der gik imidlertid ikke lang tid, før vi måtte konstatere, at vi bredte os ud over vores formål. I 2011 skiftede foreningen derfor navn til Spor, og blev Danmarks første og eneste bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Foreningen fik nu tre formål: At synliggøre voksnes senfølger, at skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk samt skabe bedre vilkår for senfølgeramte.

De første år var vi kun en håndfuld mennesker til at holde foreningen i gang, og vi holdt møderne hjemme hos Marian fra bestyrelsen. Efterhånden blev vi flere, og det var tiltrængt, for vi var alt for få til at lave et meget stort arbejde.

.

Fra den stiftende generalforsamling 6. juni 2008.

.

I 2014 fik vi den første bevilling fra PUF-puljen, og det betød, at vi kunne ansætte en medarbejder i nogle få timer. Det krævede imidlertid, at der var en arbejdsplads, så vi måtte prøve at finde et lejemål, vi havde råd til. Heldet var med os, for der var præcist sådan et kontor ledigt, som vi havde ønsket os, og dermed fik vi adresse på Frederiksberg. Kort efter ansatte vi vores frivilligkoordinator Bolette Westerholdt, og hun har været primus motor for at skaffe flere aktive medlemmer (frivillige). Sidste år fik vi mulighed for at ansætte bogholder Charlotte Illum i nogle timer hver uge til at tage sig af regnskaberne, og fra januar har Peter Jantzen været ansat som projektleder til at afvikle rullende cafémøder forskellige steder i landet.

Og hvad har vi så nået på de 10 år? For det første har vi fået sat senfølgeproblematikken på dagsordenen. I dag kan man google og finde oplysninger om senfølger af seksuelle overgreb. For 10 år siden var der praktisk talt ingen informationer på nettet. Det er naturligvis ikke kun Spors fortjeneste, men vi har i høj grad været medvirkende til at få det frem i lyset og sprede information.

Vores andet formål er at skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk, og det sker på to måder. Vores arbejdsgrupper er i sig selv et netværk, og gennem de møder og aktiviteter, der bliver afholdt, får vi flere med i fællesskabet. Det sker bl.a. gennem cafémøder og andre grupper, der popper op, fordi nogen har en god idé, de gerne vil føre ud i livet.

Politisk har vi også sat spor. Vi har bl.a. afholdt folketingshøringer, vi er i kontakt med politikere og med i forskellige netværk, der søger politisk indflydelse. Konkret har vi fået ændret lovgivningen, og vi har også en andel i, at CSM-centrene har fået en varig bevilling. Spor har fået direkte tilkendegivelser af, at det er os, der har gjort politikerne opmærksomme på senfølgeproblematikken. Vores mål er en national handlingsplan for voksne med senfølger. Det er ikke den letteste sag at få politisk opbakning til, men vi fortsætter ufortrødent arbejdet.

Som nævnt var vi for 10 år siden en håndfuld mennesker, der brændte for at få synliggjort senfølgeproblematikken. I dag har foreningen knap 500 medlemmer og næsten 2000 følgere på Facebook. Det er ikke nogen stor tilgang på så mange år, og det viser, at der i høj grad er brug for en forening som Spor.

Det er medlemmerne, der skaber foreningen. Jo flere vi er, desto bredere når vi ud, og desto større gennemslagskraft får vi. Hvis du har lyst til at være aktiv i Spor, kan du kontakte Bolette Westerholdt på 3014 5452 eller pr. mail bolette@landsforeningen-spor.dk.

Foreløbigt mødes vi måske til ét af vores jubilæumsarrangementer lørdag d. 2 juni og onsdag d. 6. juni? Derefter tager vi hul på de næste 10 år 🙂

.


Jubilæumsgaver?

Vi håber, at rigtigt mange af Jer har lyst til og mulighed for at være med til at fejre landsforeningens første 10 år. Lørdag d. 2. juni er der  jubilæumsfest i Kulturhuset på Islands Brygge, og onsdag d. 6. juni holder vi reception i vores kontor på Grundtvigsvej 27A, Frederiksberg, og alle er meget velkomne.

Hvis du gerne vil give os en gave, så ønsker vi os donationer. Vi benytter nemlig anledningen til at starte den årlige indsamling, der er nødvendig for at opretholde vores godkendelse i SKAT som almenvelgørende forening. Det indebærer, at vi hvert år skal modtage 100 donationer á min. 200 kr. fra 100 forskellige personer. Godkendelsen bevirker bl.a., at vi kan søge om Tips- og lottomidler, at donationer kan trækkes fra i skat og flere andre fordele.

.

Der er tre måder at donere på:
1) MobilePay på nr. 3014 5452
2) Bankoverførsel – reg. nr. 5328 konto 0000249586
3) Donationsknappen på vores Facebookside

.

P.S.: Det er muligt at slå sig sammen med andre og på den måde deles om en donation på 200 kr. 

.

Link til hele nyhedsbrevet