Landsmøde og generalforsamling i Fredericia

Klumme maj 2014

.

Generalforsamlingen er Spors øverste myndighed. Det er på generalforsamlingen, bestyrelsen vælges og handlings-programmet for det kommende år vedtages.

På generalforsamlingen i 2013 var det meget tydeligt, at de medlemmer, der var mødt op, var fyldt med idéer og havde en hel masse på hjerte! Det gav bestyrelsen noget at tænke over efterfølgende: Hvordan kan vi som forening give medlemmerne reel mulighed for at påvirke det arbejde, der skal ske i Spor det kommende år?

Vi har været nødt til at tænke i helt nye baner, så der skabes mulighed for, at alle kan komme til orde og få indflydelse på foreningens arbejde.

Derfor gør vi to ting anderledes i år: For det første har vi valgt at lave et landsmøde i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alle idéer – om stort og småt – kan komme frem. Ikke fordi alting med ét kan lade sig gøre, men fordi vi så finder ud af, hvad vi som landsforening for voksne med senfølger skal prioritere. Vi får mulighed for at nedsætte nogle arbejdsgrupper, som kan arbejde hen imod at nå de mål, vi sætter os.

For det andet har vi lagt landsmøde og generalforsamling midt i landet – i Fredericia – så alle medlemmer har en reel mulighed for at nå frem og tilbage på én og samme dag. Vi er godt klar over, at det er hårdt at komme langvejs fra for at deltage i et langt møde og så rejse hjem igen samme dag. Det ideelle ville være, at der var mulighed for overnatning men det har foreningen desværre ikke økonomi til.

Hele invitationen med program og dagsorden kan læses her (pdf). Der står også vigtige oplysninger om bl.a. tilmelding, kollektiv transport samt mulighed for at søge om dækning af transportudgifter.

Landsmøde og generalforsamling finder sted lørdag den 24. maj 2014. Der er tilmeldingsfrist torsdag den 8. maj 2014. Vi håber, at rigtigt mange af Jer har lyst til og mulighed for at deltage!

De bedste hilsner
Bestyrelsen

.

Link til hele nyhedsbrevet.