Nyt fra lobbygruppen

Der har i den sidste tid været meget mødeaktivitet for Spors politiske arbejdsgruppe, lobbygruppen. Vi går en vigtig tid i møde, fordi forhandlingerne til en handlingsplan på senfølgeområdet går i gang. Mandag den 6. november 2019 mødtes vi med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, og det var et godt møde. Der blev lyttet til vores synspunkter og den traumebevidste tilgang. Vi havde fra Spor medbragt et dokument med anbefalinger og tiltag, vi mener man bør iværksætte.

På et tidspunkt i mødet udtrykte han en undren over, hvorfor vi ikke var inddraget mere i arbejdet, når der bliver arbejdet på nye tiltag i beskæftigelsesområdet. Som han kunne se, så har vi en masse viden, der bør være med i alle overvejelser. Det lovede han at være opmærksom på i fremtiden, så der også kommer opmærksomhed på senfølger af barndomstraumer.

Efter vores møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard blev vi inviteret ind på Christiansborg til en snak med Carsten Kudsk. Carsten havde i november 3 uger på Christiansborg som afløser for en partifælle, og her valgte han bl.a. at mødes med os.

Ved mødet udarbejdede vi i fællesskab en række spørgsmål, som vi ønsker besvaret af ministeren:

• Vil ministeren iværksætte en undersøgelse, som afklarer antallet at senfølgeramte i beskæftigelsessystemet?

• Vil ministeren undersøge, om der findes værktøjer i veteranindsatsen, der vil kunne bruges for borgere med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen?

• Vil ministeren igangsætte et mønsterkommuneprojekt for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, hvor der er fokus på den tværfaglige indsats imellem social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i kommunen, og hvordan mener ministeren at dette skal iværksættes.

• Hvordan vil ministeren konkret sikre, at ledelsen i jobcentrene får implementeret en generel traumebevisthed hos ledelsen og hos den enkelte medarbejder, så de er klædt på til mødet med borgeren med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen?

Vi er i lobbygruppen meget spændte på, hvad de her gode og konstruktive møder kan føre med sig på sigt. Vi klør på og ønsker alle en god jul!