Spors rullende cafémøder

I 2018 og -19 har Spor arrangeret rullende cafémøder rundt om i landet. Formålene har bl.a. været at udbrede viden om senfølger og give mulighed for at senfølgeramte i flere byer fik mulighed for at møde ligesindende. Håbet var, at cafémøderne ville åbne mulighed for dannelse af lokalgrupper for senfølgeramte. 

De rullende cafémøder har adskilt sig fra almindelige cafémøder ved, at der har været to oplægsholdere, der holdt hhv. et fagligt og et personligt oplæg. Det har også været mere komplekst, da vi ville give en forståelse af, hvor meget seksuelle overgreb og opvæksten i en dysfunktionel familie præger et barn – og dermed også den voksne. 

I juni 2018 fik vi optaget ét af de rullende cafémøder i sin fulde længde, så de der ikke havde mulighed for at være fysisk til stede også kunne opleve det.

I videoen fortæller Pia sin personlige historie og hvordan senfølgerne har påvirket hendes liv. Anne fortæller noget om de psykologiske og følelsesmæssige konsekvenser af en opvækst med overgreb og svigt.
.

Læs om, hvordan Tenna oplevede at deltage til et rullende cafémøde.