Folketingshøring 2016

om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungodmmen

onsdag den 28. september 2016 kl. 9.00 – 16.00
i Landstingssalen, Christiansborg

.

Baggrund

Når et barn eller en ung udsættes for seksuelle overgreb, sætter det sig dybe spor. De seksuelle overgreb og øvrige opvækstvilkår påvirker voksenlivet og forårsager en mærkbar nedsat livskvalitet præget af store fysiske, psykiske og sociale problemer.

Ud over de personlige konsekvenser har senfølger af seksuelle overgreb også store samfundsøkonomiske omkostninger. Senfølgeramte voksne er klart overrepræsenteret i alle grupper af socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser og kroniske fysiske sygdomme. Det kan være svært at færdiggøre en uddannelse, og mange har problemer med at opretholde en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hidtil har indsatsen for voksne med senfølger båret præg af, at den specialiserede behandling og rådgivning er finansieret af puljer, lange ventelister samt, at indsatsen udenfor storbyerne primært varetages af frivillige. Indsatsen er desuden uden sammenhæng og koordinering på tværs af sektorer. .

Arrangør

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation, som arbejder for at forbedre vilkårene for voksne der lever med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen og opvæksten.

Spor er uafhængig af økonomiske, behandlingsfaglige, politiske og religiøse interesser.

.


Klik her for at se hele høringsmaterialet.

I høringsmaterialet er der artikler fra oplægsholderne og herunder er links til de  tilhørende Power Points: 
.
 1. oplæg: De fysiske konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen
  v/ Vibeke Møller, læge og psykoterapeut MPF
  .
 2. oplæg: De psykiske og sociale konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen
  v/ Lone Gerup Adamsen, centerleder og psykolog, CSM Midt Nord
  .
 3. oplæg: Seksuelle overgreb mod børn og unge 
  v/ Kuno Sørensen, psykolog, Red Barnet
  .
 4. oplæg: En undersøgelse af mennesker i behandling for senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
  v/ Sidsel Karsberg, Cand. Psych. og Ph.d. studerende, Syddansk Universitet
  .
 5. oplæg: Hjælpemuligheder, lovgivning og finansiering
  a) v/ Marianne Lau, overlæge dr.med., Psykoterapuetisk Center Stolpegård
  b) v/ Jens Mogensen, VISO, Socialstyrelsen
  c) v/ Helle Borrowmand, Landsforeningen Spor
  .
 6. oplæg: Taskforce ”Opsøgende indsats” – en genvej for mænd til Kvisten
  v/ Lisbeth Høstgaard Møller, leder af Kvisten Viborg, psykoterapeut MPF, supervisor
  .
 7. oplæg: De samfundsøkonomiske konsekvenser – beregninger af de økonomiske effekter ved specialiseret behandling og social indsats 
  v/ Jacob Frankel, manager, Deloitte
  .
 8. oplæg: Inspiration og ønsker til fremtidens indsats 
  v/ Helle Borrowman, arkitekt MAA, formand for Landsforeningen Spor
  .